Vill du bli av med din övervikt?

Du är inte ensam. Övervikten kan för många innebära ett nedsatt självförtroende men även en försämrad hälsa. Det finns ett flertal samband mellan övervikt och sjukdomar såsom diabetes, hjärt- och kärlsjukdom samt cancer. Övervikt kan även innebära stor påfrestning på höfter, knän och fotleder och göra det svårt att bli med barn.

Bland de mest vanliga operationsmetoderna, Gastric bypass och Gastric sleeve, går att få hos experterna på Nordiskt Centrum för Kirurgi. Dessa operationer underlättar chanserna att gå ned i vikt. När det kommer till Gastric bypass skapar kirurgen en magsäcksficka med en storlek på 20-30 ml och kopplar ihop den direkt med tunntarmen. Med Gastric sleeve gör kirurgen om magsäcken till ett rör. Båda metoderna syftar till att minska hungerkänslor och kan även göra att man bli mätt snabbare, vilket därmed leder till att man kan gå ner i vikt. 

Övervikt allt vanligare

Sedan 1995 har BMI hos svenskar ökat, fetma med 86 procent och svår fetma med 158 procent. Det är inte bara i Sverige som övervikt och fetma har ökat marginellt. Fet mat, höga sockerhalter samt mycket stillasittande är vanliga orsaker till detta. Det är inte heller ovanligt att detta problem går nedåt i åldrarna och påverkar barn. För just barn kan övervikt orsaka livslånga problem med viktnedgång eftersom de kilon man lägger på sig i ung ålder är svåra att bli av med. Särskilt läsk ans

es vara en stor bov när det kommer till övervikt hos unga. Det är inte vanligt att barn opereras för övervikt och det som är avgörande för att minska riskerna för övervikt hos barn är föräldrarnas engagemang. Det är viktigt att se till att barnen äter rätt och får in goda matvanor tidigt samt har någon fysisk aktivitet av exempelvis någon idrott som fotboll eller dans.